Szkolne
Schronisko Młodzieżowe
w Koszalinie

Legitymacje PTSM

Szkolne schronisko Młodzieżowe w Koszalinie prowadzi sprzedaż krajowych i międzynarodowych legitymacji poświadczających przynależność do Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych i uprawniających do zniżek w schroniskach.

Legitymacje PTSM – krajowe i międzynarodowe, a także znaczki na legitymacje krajowe nabyć można w siedzibie SSM w godzinach jego pracy. Zakup większej ilości legitymacji prosimy uzgadniać wcześniej telefonicznie – tel. 94 342 60 68.

Legitymacja krajowa

Posiadacze legitymacji krajowej PTSM korzystają w polskich schroniskach młodzieżowych ze zniżki noclegowej do 25%. Legitymacja ważna jest od dnia wystawienia (lub przedłużenia ważności) do końca danego roku kalendarzowego; przedłużenie dokumentu na kolejny rok wymaga wykupienia nowego, znaczka potwierdzającego ważność legitymacji w danym roku.

Koszt wpisowego/legitymacji:

 • Junior – młodzież szkolna i młodsi: 7,00 zł
 • Junior – młodzież akademicka do 26 lat: 11,00 zł
 • Senior – nauczyciele: 10,00 zł
 • Senior – osoby pracujące powyżej 18 lat: 18,00 zł

Koszt składki/znaczka:

 • Junior – młodzież szkolna i młodsi: 5,00 zł
 • Junior – młodzież akademicka do 26 lat: 9,00 zł
 • Senior – nauczyciele: 7,00 zł
 • Senior – osoby pracujące powyżej 18 lat: 12,00 zł

Legitymacje krajowe wystawiane są na podstawie wypełnionej oraz podpisanej deklaracji. Druk w pdf do pobrania:

Deklaracja członkowska >>

Legitymacja międzynarodowa

Posiadacze legitymacji międzynarodowej PTSM w polskich schroniskach młodzieżowych korzystają ze zniżki noclegowej do 25% oraz z tanich noclegów w zagranicznych schroniskach młodzieżowych. Młodzież do 26 roku życia dodatkowo ma prawo do tysięcy innych zniżek i rabatów. Legitymacja jest ważna przez jeden rok od miesiąca jej wystawienia – na dokumencie wpisywany jest miesiąc i rok kończący ważność.

Koszt legitymacji:

 • Junior – młodzież ucząca się do 26 lat: 20,00 zł;
 • Junior – młodzież nieucząca się do 26 lat: 40,00 zł;
 • Senior – osoby powyżej 26 lat: 40,00 zł

Legitymacje międzynarodowe wystawiane są na podstawie wypełnionej oraz podpisanej aplikacji. Druk w pdf do pobrania:

Aplikacja na legitymację międzynarodową>>